Chào mừng quý vị đến với website của Tiểu học Minh Khai

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Kế hoạch thiết bị, đồ dùng trường tiểu học

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Thị Thu Hằng (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:52' 25-10-2011
Dung lượng: 75.5 KB
Số lượt tải: 1182
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐTP BẮC GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH KHAI
Số: 19 /KH-THMK

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Mỹ Độ, ngày 18 tháng 9 năm 2011

KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác thiết bị trường học năm học 2011-2012


Thực hiện Thông tư 15/2009/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 7 năm 2009 về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học;
Thực hiện công văn hướng dẫn số 964/SGD&ĐT-GDTH ngày 26/8/2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 đối với giáo dục tiểu học;
Trường Tiểu học Minh Khai xây dựng kế hoạch triển khai việc thực hiện công tác thiết bị đồ dùng của nhà trường trong năm học 2011 - 2012 cụ thể như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.
* Thuận lợi:
Một số đơn vị Lãnh đạo nhà trường quan tâm đến công tác bảo quản, sử dụng thiết bị dạy học, cụ thể:
- Phân công cán bộ chuyên trách
- Có kế hoạch: thống kê, mua sắm, kiểm tra, bảo quản, sử dụng
- Hàng năm, đều có mua sắm, bổ sung trang thiết bị theo yêu cầu của tổ chuyên môn.
- Thường xuyên kiểm tra việc sử dụng thiết bị dạy học và tiết thí nghiệm thực hành.
- Hồ sơ sổ sách theo dõi đầy đủ
- Cán bộ quản lý thiết bị có tinh thần trách nhiệm cao

* Khó khăn:
Cán bộ chuyên trách thiết bị thực hành đa số vẫn là giáo viên bộ môn được phân công làm công tác chuyên trách hoặc kiêm nhiệm (3 tiết/tuần) nhưng chưa qua bồi dưỡng nghiệp vụ. Do đó gặp rất nhiều khó khăn khi quản lý thiết bị và chuẩn bị tiết thực hành.
- Hồ sơ sổ sách chưa đảm bảo yêu cầu quản lý sử dụng và đánh giá mức độ sử dụng dẫn đến tình trạng cán bộ QLGD không quan tâm đầu tư cho việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.
- Chuẩn bị thiết bị, vật dụng, tranh ảnh cho giáo viên biểu diễn trên lớp đôi khi còn lung túng. Đặc biệt các thiết bị hóa chất, các thiết bị bộ môn vật lý, sinh vật cho giáo viên, học sinh tiến hành thí nghiệm thực hành chưa đảm bảo về công tác chuyên môn. Do đó gây ra tình trạng lãng phí, kém hiệu quả.
- Sắp xếp thiết bị, tranh ảnh chưa khoa học nên tạo tình trạng ngại khó, việc tổ chức giới thiệu sử dụng còn hạn chế.
- Còn xem nhẹ công tác quản lý phòng thí nghiệm thực hành
Trước tình hình đó đòi hỏi cán bộ phụ trách thiết bị phải có kế hoạch bảo quản, sử dụng, theo dõi thiết bị dạy học, dù chuyên trách hay kiêm nhiệm thì cán bộ phụ trách thiết bị phải được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để bảo đảm phục vụ tốt công việc.

I. MỤC TIÊU CHUNG:
- Tiếp tục đầu tư xây dựng, mở rộng và hoàn thiện phòng thiết bị trường học trên cơ sở Quy chế, tiêu chuẩn và các công văn hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Xây dựng kế hoạch về công tác thiết bị dạy học của đơn vị đảm bảo khai thác tối đa tính năng sử dụng của các TBDH được trang bị phục vụ cho hoạt động dạy học và các hoạt động giáo dục khác.
- Lập kế hoạch mua sắm TBDH dựa vào danh mục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Tổ chức và vận động cán bộ giáo viên tự làm thiết bị dạy bổ sung vào danh mục tối thiểu.
- Bồi dưỡng giáo viên, viên chức TBDH về công tác quản lí, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng TBDH phục vụ hoạt động dạy học.
II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:
1. Cán bộ Quản lý Giáo dục ( Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng):
- Lập kế hoạch tổng thể về công tác quản lý thiết bị và đồ dùng dạy học cụ thể.
- Tổ chức rà soát, thống kê lại toàn bộ thiết bị dạy học hiện có của nhà trường
( chú ý xác định rõ những thiết bị còn sử dụng trong giảng dạy và học tập) đồng thời có biện pháp sửa chữa, bảo hành hoặc thanh lý các thiết bị hư hỏng.
- Dành kinh phí thích hợp để sửa chữa kho chứa, phòng thực hành, mua sắm tủ, giá đựng để có đủ chỗ bảo quản thiết bị dạy học khoa học, tiện sử dụng và sử dụng lâu dài.
- Hàng năm chỉ đạo cán bộ phụ trách thiết bị thực hành lên kế hoạch thống kê tiết thực hành các môn có thí nghiệm thực hành và có sử dụng thiết bị dạy học mỗi năm 2 lần vào đầu mỗi học kỳ, lập sổ theo dõi và báo cáo hàng tháng cho
No_avatar

dcKhông biết ngượng

 
Gửi ý kiến